Najbliższe imprezy (układ chronologiczny):

OrganizatorDataKoszt *)Ilość
miejsc
TrasaTrudnośćNazwaProwadzi
Koło Nowa Ruda2021-08-14bilety kolejowe, bilet wstępu (13 zł) i ewentualny obiad (około 30 zł).b/oKłodzko i jego tajemnicze zakamarki.Zwiedzimy kłodzką starówkę, a także Refektarz franciszkański, Kolegiatę, Podziemną Trasę Turystyczną oraz ścieżkę wokół Twierdzy Kłodzkiej. W planie przerwa na obiad.Ja Wam Pokażę - Kłodzkie koty...Przewodnik Sudecki Witold Telus

*) koszt w nawiasie dotyczy uczestników spoza Koła PTTK w Nowej Rudzie

Mało propozycji? Dodaj swoją propozycję wycieczki KLIKNIJ TUTAJ!

2014-01-25

Spotkanie rocznicowe w MOK-u

Dnia 25 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się okolicznościowe spotkanie członków Koła PTTK im. "Gwarków Noworudzkich" w Nowej Rudzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Okazją spotkania była pierwsza rocznica powołania Koła.

Wśród zaproszonych gości powitaliśmy między innymi:

- Burmistrza Miasta Nowa Ruda, pana Tomasza Kilińskiego,
- Wiceburmistrz Miasta Nowa Ruda, panią Marzenę Wolińską,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, przewodnika górskiego i członka PTTK, pana Andrzeja Behana,
- Prezesa Zarządu Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku, pana Marka Krzana,
- Redaktora Naczelnego Tygodnika "Noworudzianin", pana Stanisława Mroza,
- Przewodniczącą Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panią Annę Szczepan.

O godzinie 18:00 Prezes Zarządu Koła PTTK w Nowej Rudzie, Elżbieta Bisikiewicz rozpoczęła spotkanie, witając uczestników. Przypomniała krótko historię powstania naszego Koła, po czym głos zabrał Sekretarz Zarządu Koła, Witek Telus. Przedstawił sprawozdanie ze zorganizowanych imprez krajoznawczo-turystycznych w roku 2013, w formie pokazu audiowizualnego. Po prezentacji głos zabrała Wiceprezes Koła, Beata Szałęga przedstawiając sprawozdanie z działalności kulturalnej i renowacyjnej. Przypomniała o zorganizowanej imprezie masowej pod nazwą "Noc Świętojańska", o nawiązaniu współpracy z Klubem Czeskich Turystów z Broumova a także o przeprowadzeniu akcji odnowy szlaku żółtego biegnącego przez Nową Rudę. Odczytano nadesłane drogą e-mailową wyrazy uznania od Przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej PTTK (Oddział Sudecki).

Na koniec części oficjalnej wystąpił Prezes Oddziału "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku, Pan Marek Krzan, składając gratulacje członkom Koła za aktywną pracę na rzecz wspierania turystyki a także wręczył Srebrną Odznakę PTTK naszemu koledze – Przodownikowi Turystyki Górskiej, Czesławowi Dominasowi. Po wzniesieniu okolicznościowego toastu zebrani zostali poczęstowani symbolicznym tortem „urodzinowym”, co dało początek drugiej – już mniej oficjalnej części spotkania.

Organizatorzy spotkania pragną podziękować:

- Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda za udostępnienie punktu Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie na potrzeby funkcjonowania punktu kontaktowego koła,
- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, panu Wojciechowi Kołodziejowi, za użyczenie sali,
- Właścicielowi Restauracji „Rycerska”, pani Marii Michałek, za pomoc w organizacji poczęstunku i użyczenie zastawy stołowej,
- Panu Andrzejowi Kopaczowi, właścicielowi firmy „KOPACZ REKLAMY” za przekazanie wspaniałego bannera z logo naszego Koła, który można było podziwiać podczas całego spotkania,
- Panu Stanisławowi Mrozowi, Janowi Zielińskiemu, Markowi Gałowskiemu za roztoczenie patronatu medialnego nad działalnością naszego Koła,
- Panu Pawłowi Gorczycy, za wspieranie naszych eskapad od strony logistycznej

oraz wszystkim ludziom dobrej woli, bez których nasza działalność byłaby bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa.

(fot.: E.Bisikiewicz, E.Lada)

Galeria zdjęć

Powrót do spisu treści

Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością Koła PTTK im. "Gwarków Noworudzkich" w Nowej Rudzie.
Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Zarządu Koła
wyłącznie z podaniem adresu strony Koła jako źródła